info.hagegal.no

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Fremsiden Planter Liljer Bøker Lilies - A Guide for Growers and Collectors (Edward Austin McRae)

Lilies - A Guide for Growers and Collectors (Edward Austin McRae)

E-post Skriv ut PDF
Bok om liljerBoken er innholdsrik, omhandler dyrking, sykdommer, planting, klassifisering, men ikke så mange bilder. Den er amerikansk, men man får informasjon som er nyttig uansett.

I forordet som er skrevet av John E. Bryan (nå salgssjef i Oregon Bulb Farm) står det at han ble kjent med McRae på denne farmen, og hadde nært samarbeid med nå avdøde Jan de Graaff, en kjent liljeguru. McRae er verdens ledende lilje 'hybridizer'. Så det så.

Boken er delt i tre:

Del 1
kap. 1 The Lily Plant
kap. 2 Lilies in the Garden
kap. 3 Propagation
kap. 4 Cultivation
kap. 5 Diseases
kap. 6 Pests

Del 2
kap. 7 Lily Species
kap. 8 Hybrid Lily Classification
kap. 9 Asiatic Lily Hybrids
kap. 10 Oriental Lily Hybrids
kap. 11 Trumpet Lily Hybrids
kap. 12 Polyploid Lilies

Del 3
kap, 13 Exhibiting Lilies
kap. 14 Hybridizing
kap. 15 Lilies around the World
kap. 16 Commercial Bulb Production
kap. 17 Commercial Cut Flower and Pot Lily
kap. 18 Personalities of the Lily World

Jeg kjøpte min bok fra www.keitsplantsbooks.co.uk
Sist oppdatert onsdag 01. april 2009 00:12